کرونا تحقق دولت الکترونیک را در ایران شتاب داد

دولت الکترونیک در ایران با شتاب بسیار کندی جلو میرفت. یکی‌از مؤلفه‌های فکر در رابطه آینده، بازنگری حوادث میباشد. حوادث، گرچه برخلاف روندها، پیوستار وقتی ندارند و به طور اتفاقی و غیرقابل پیش‌بینی گردیده صورت میدهند، ولی اثر چشمگیری در صورت‌گیری آینده دارا‌هستند. از این منظر، در شرایطی که محققی در اکنون پژوهش روی موضوعی مانند «آینده دولت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران» باشد در بافت پژوهش وی، «شیوع ویروس کرونا»، یک اتفاق افتاد بسیار قابل مراعات میباشد. چرا‌ئی آن را توضیح می دهم.

این‌ایام، عدوی کرونا، باعث نه هم گردیده، در کنار ضرر و زیان‌های جانی و اقتصادی فراوان. در منزل ماندن و قرنطینه از دست کرونا، فضای فرضی مدیران و آحاد مردم را به شدت پذیرای سازمان‌ الکترونیکی و دولت الکترونیک شرکت سیگما نموده است. اکثری از پرسنل اداره ها بخش دولتی و محرمانه به دورکاری رفته اند و عمل بر بستر آنلاین را تجربه می‌کنند. همین رخداد در اکثر بخش‌های جامعه ، معدود‌وبیش افتاده. امری که در پیشین به رغم صرف هزینه‌های هنگفت و عملکرد‌ّهای چشمگیر ممکن نشده‌ میباشد! این حادثه، اما محدود به کشور‌ایران وجود ندارد و با شدت بیشتری در عالم فراگیر شده‌است. پرورش سازمان‌ها و سازمان های مجازی از دل مرگ‌ومیر و خوف کرونائی!

در همین فضای کرونایی، از دو هفته پیش، دانشگاهها و مدرسه های به یادگرفتن الکترونیکی و تلویزیونی روی آورده‌اند. زاهدی،‌ یکی‌از نمایندگان‌ مجلس امروز گفته: « به جهت شیوع گسترده کرونا در مرز و بوم، شیوه ادامه علم آموزی علم آموزان در سال آینده در اختیار باز‌نگری میباشد. لازم میباشد از فراگیری سنتی مسافت بگیریم». در همین اثنا خبر آمده قرار میباشد نمایندگان مجلس ، بعداز دو سه هفته تعطیلی تشکیل گرد‌همایی دهند آنهم به طور الکترونیکی. بدین ترتیب قرار میباشد برای اولی توشه یک گردهمایی قانونی درکشور به طور الکترونیکی برگزار شود. آنهم گردهمایی‌ای با این اهمیت. باز‌نگری لایحه میزان دارایی ۹۹.

یک پرسش: هم اکنون که قرار میباشد نظام آموزشی، نظام اداری و اقتصادی ما، دگرگون شود چرا مجلس و قانونگذاری متحول نشود؟

طریق قانونگذاری در میهن ما بر شالوده دموکراسی کنند‌گی میباشد. درین سیستم، در آغاز مردم، تنی چند از اشخاص را تحت عنوان نماینده خویش گزینش می نمایند تا به وکالت از آن‌ها در قانونگذاری و تصمیم‌گیری کمپانی نمایند. مانند همین همه پرسی اخیر مجلس شورای اسلامی. فلسفه چنین عمل هم عدم قابلیت حضور –فیزیکی- تمام مردم در فرآیند قانونگذاری میباشد از زمان روم باستان تا دوره ما. البته در بعدازظهر حاضر به مدد وب و کانال های مجازی، قابلیت و امکان دخالت بی واسطه مردم در تمام روند‌های تصمیم‌گیری میسر شده‌است. آن ها در تمام روز آنلاین میباشند و می‌توانند به نحو چشمگیری در رابطه مسائل متعدد حیث دهند. از این رو آیا دوره آن نرسیده در سیستم سیاسی خویش نیز تجدید لحاظ کنیم. نمایندگان را به خانه بفرستیم و فرمان قانونگذاری را به خویش مردم وابگذاریم! مردم از روی کیبورد تلفن همراه یا این که لپتاب خویش رأی دهند و مستقیما در اداره جامعه دخالت نمایند: دموکراسی بدون واسطه.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن