گزارش جدید اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در رابطه با پروانه‌های صادر شده

به گزارش سرویس تازه های دنیای فناوری مجله تک تایمز

رسانه تک تایمز – بر اساس جدید‌ترین گزارش اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از آبان ۹۶ تا شهریورماه ۹۹ حدود هزار و ۸۴۷ پروانه کسب صادر شده است که بیشترین این پروانه‌های کسب برای شهر تهران، اصفهان و البرز بوده است.

این گزارش اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی براساس پراکندگی پروانه‌های صادر شده توسط اتحادیه تهیه شده است. طبق این گزارش از آبان ۹۶ تا شهریور۹۹ هزار و ۸۴۷ پروانه کسب از طرف اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی صادر شده است. از این تعداد ۱۹۹ کسب‌وکار که از اتحادیه پروانه دریافت کردند، زن و هزار و ۶۴۸ کسب و کار مرد بودند.۹۲۰ عدد از پروانه‌های کسب صادر شده از طرف اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از نوع حقیقی است. ۹۲۷ عدد از پروانه‌های کسب صادر شده از طرف اتحادیه هم حقوقی بودند.

گزارش اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی براساس گزارش جدید خود از آبان ۹۶ تا شهریورماه ۹۹، هزار و ۸۴۷ پروانه کسب برای کسب‌وکارهای مجازی صادر کرده است. طبق این گزارش همچنین فروشگاه‌های بزرگ چون پوشاک، کیف و سیسمونی کودک، لوازم خانگی و لوازم سفر و غیره با ۱۸/۹درصد در این سال‌ها بیشترین تعداد پروانه را دریافت کرد‌ه‌اند. در میان شهرهای مختلف کشور نیز در تهران، اصفهان، البرز، فارس و خراسان رضوی بیشترین پروانه‌های کسب توسط اتحادیه صادر شده است.

از نظر میزان پراکندگی پروانه‌های صادر شده در رسته‌های مختلف از طرف اتحادیه، ۴۳/۴ درصد از پروانه توسط رسته‌های «عرضه انواع کالا و خدمات در فروشگاه‌های مجازی» دریافت شد. پس از آن ۲۰/۱ درصد از رسته‌های «عرضه انواع خدمات در فروشگاه‌های مجازی» پروانه کسب دریافت کردند و ۶/۸ درصد از «عرضه خدمات در یک گروه خاص در فروشگاه‌های مجازی» کمترین پروانه را دریافت کردند.

گزارش اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

فروشگاه‌های بزرگ چون فروشگاه‌های پوشاک، کیف و سیسمونی کودک، لوازم خانگی و لوازم سفر و غیره با ۱۸/۹ درصد بیشترین تعداد پروانه را دریافت کردند. سپس کسب‌و‌کارها در حوزه محصولات دیجیتال و لوازم برقی با ۱۱/۵ درصد بیشترین تعداد پروانه برای آنها صادر شده است. کسب‌وکارها در حوزه جابه جایی هوشمند هم با ۹ درصد در جایگاه سوم قرار دارند. در حوزه مواد شیمیایی و صنایع وابسته هم کمترین پروانه کسب توسط اتحادیه صادر شد.

گزارش اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

براساس این گزارش در تهران، اصفهان، البرز، فارس و خراسان رضوی بیشترین پروانه‌های کسب توسط اتحادیه صادر شده است. در شهرهای زنجان، لرستان، کهگیلویه بویراحمد،ایلام، اردبیل و سیستان و بلوچستان هم کمترین پروانه‌‌های کسب صادر شد.

گزارش اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

اتحادیه در بخش دیگری از گزارش خود به صورت جداگانه به وضعیت پروانه‌های صادر شده در ۳۱ استان پرداخته است. اگر بخواهیم شهرهایی که بیشترین پروانه کسب را دریافت کردند را بررسی کردیم،  ۵۰/۲۹ درصد کسب‌وکارهای عضو اتحادیه از استان تهران هستند که تا شهریور ۹۹ اقدام به دریافت پروانه کسب خود کردند. ۹۱ درصد مردان و ۹ درصد زنان پروانه کسب دریافت کردند. در استان تهران فروشگاه‌های بزرگ با ۱۶/۲۵ درصد بیشترین پروانه و کسب‌وکارهای عرضه کننده محصولات مواد شیمیایی و صنایع وابسته با ۰/۸۶درصد کمترین پروانه را از اتحادیه دریافت کردند.

 

گزارش اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

اصفهان بعد از تهران دارای بیشترین پروانه کسب شده از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی است. ۷/۳درصد از کسب‌وکارهای عضو اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از استان اصفهان هستند. ۸۹ درصد از مردان و ۱۱ درصد از زنان تا شهریورماه ۹۹ در استان اصفهان پروانه کسب دریافت کردند. در این استان فروشگاه‌های بزرگ با ۲۵/۱۷ درصد بیشترین پروانه را دریافت کردند و کسب‌وکارهای حوزه مواد شیمیایی و صنایع وابسته هیچ پروانه‌ای کسب نکردند.

۵/۷۳  درصد از کسب‌وکارهای مجازی عضو اتحادیه از استان البرز هستند و تا شهریور ماه ۹۹ پروانه دریافت کردند. از این تعداد ۸۶ درصد مردان و ۱۴ درصد زنان را تشکیل می‌دهد. در استان البرز کسب‌‌وکارهای عرضه کننده محصولات دیجیتال و لوازم برقی با ۱۸/۴۴ درصد بیشترین پروانه را دریافت کردند. کسب‌وکارهای حوزه «مواد شیمیایی و صنایع وابسته» و «تخفیف و جراحی آنلاین» تقریبا هیچ پروانه‌ای در استان البرز کسب نکردند.

پروانه‌های استان البرز

برای مطالعه متن کامل این گزارش می‌توانید اینجا تک تایمز کنید.

بمنظور اطلاع از دیگر خبرها به صفحه اخبار تکنولوژی مراجعه کنید.
منبع خبر

نوشته های مشابه

بستن